Susanne Graf 
Zij is een energieke, warme en enthousiaste persoonlijkheid. Haar kracht zit vooral in het goed kunnen ‘intunen’ op mensen waardoor zij mensen snel bij hun gevoel kan brengen. De manier waarop zij dit doet, liefdevol maar duidelijk en soms confronterend maakt dat mensen haar dit ook toestaan. Zij is een inspirator tot creativiteit en dol op verbinden wat er maar te verbinden valt.. Daarnaast heeft zij door haar jarenlange achtergrond als docent het vermogen om ook groepen goed te kunnen begeleiden. Zij weet als geen ander waar af te kappen en waar het proces even te laten doorlopen. Zij heeft al tien jaar een goedlopende praktijk voor therapie en coaching en geeft verschillende workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Tevens is zij docent aan Sonnevelt opleidingen waar zij les geeft aan de opleiding tot seniorencoach en relatiecoach. 
Zij werkt vanuit een holistische visie en biedt ondersteuning bij diepgaande veranderingsprocessen.  
Waarom maak je gebruik van Psychosociale therapie?  
Wanneer je zelfredzaamheid wordt aangetast door psychosociale problemen. Dit zijn problemen die je nog nét niet ziek maken, maar je gezondheid wel aantasten of ondermijnen. Meestal functioneer je niet meer goed op je werk of in je privé leven.  
Psychosociale problemen zijn onder te verdelen in onderstaande levensgebieden.  
 
Persoonlijke sfeer  
Gebrek aan sociale of communicatieve vaardigheden, gebrek aan zelfvertrouwen of zingeving, psychosomatische klachten, onzekerheid, angst, nervositeit, stress, burn-out, midlife-problemen, eenzaamheidsproblemen, concentratieproblemen, emotionele verwerking.  
 
Relationele sfeer  
Echtscheidingsproblematiek, rouwprocessen, seksualiteitsproblemen, opvoedings- problemen, gezins-en relatieproblemen.  
 
Werksfeer  
Communicatieproblemen, teamconflicten, cultuurverandering problemen, reorganisatie- processen, overbelasting, werkdruk, prestatiedrang, gebrek aan arbeidsmotivatie en -lust. Re-integratieprojecten, arbeidsverzuim, gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel.  
 
Voor de tarieven kunt u terecht op de website:
www.logosensophia.nl 
Telefoonnummer: 06 21 68 69 32