Mindfulness
Waarom mindfulness training: 
De mindfulness training heeft als doel je meer in het hier-en-nu te brengen. Je oefent tijdens 
de training om stil te staan bij de ervaringen van je dagelijkse leven of deze nou plezierig of onplezierig zijn. 
In de training krijg je tools om op een andere manier om te gaan met gedachten en gedrag die vaak leiden tot stressgerelateerde klachten zoals vermoeidheid, angst en paniek, slapeloosheid, en chronische fysieke klachten. 

De training bestaat uit 8 wekelijkse sessies van 2 uur, deze kan ook Online worden gevolgd. 
De training wordt vaak vergoed door de zorgverzekeraar of werkgever. 
  
Voor tarieven en verdere informatie: 
www.capabelcoachingencounseling 
telefoonnummer 06-11629016