Tai Chi  & Hyperventilatie en paniek
Ademen zorgt voor levenskracht, hiermee word je actief of geeft het rust. Het is een proces om levenslucht (Chi) op te nemen en afvalstoffen uit te stoten. Het is een wisselwerking. Bij dit proces wordt het bloed gebruikt voor het vervoer van zuurstof.  
Ademhaling is een vanzelfsprekend iets, je staat er nooit bij stil totdat er problemen ontstaan. Dit kan een zwakke ademhaling, kortademigheid, snelle ademhaling in rustpositie, benauwdheid of bijvoorbeeld hyperventilatie zijn. 

Bij hyperventilatie is de uitademing zwak, je ademt teveel en vaak te snel in en te weinig uit, waardoor je teveel zuurstof binnen krijg dan het lichaam kan verwerken. Kortom er ontstaat een tekort aan koolzuurgas. 

De oorzaken kunnen spanningen en angst zijn, hierdoor ontstaat er een vernauwing van de bloedvaten, versnelt de ademhaling. Het jaagt je op, veroorzaakt hartkloppingen en verstoord de bloedcirculatie. 
Met Tai Chi beginnen we niet met ademhaling oefeningen. Ongedwongen en op een rustige manier starten we met de juiste lichaamshouding en het los maken van het middenrif gebied. 
Je ademhaling zit te hoog in het borstgebied en om deze te laten dalen moet er eerst ontspanning gecreëerd worden bij het middenrif. 
Dan creëer je ruimte om de ademhaling te laten zakken naar het buikgebied. Als het buikgebied gespannen is heeft het geen zin om direct een buikademhaling aan te leren. 
Ademen moet weer een natuurlijk proces worden en blijven. 
 
 
Wil je meer weten of contact opnemen voor een proefles. 
Kijk dan op: www.zwartekraanvogel.nl 
Of mail naar: c.beerendonk@zwartekraanvogel.nl 
Bellen mag ook: 06-14643538